Vem är jag?

1993 doktorerade jag i idrottspsykologi. Min avhandling hade titeln "The Personality of the Elite Soccer Player". Redan då slog mig att en del av de fotbollsspelare och andra idrottare jag träffade hade både vad man brukar kalla "vinnarskalle" och en inre harmoni.

Jag läste många böcker om ledarskap, och träffade efterhand företagsledare som, kombinerat med en livsharmoni i ett spänningsfyllt liv, hade samma typ av mentala vinnarinstinkt som elitfotbollsspelarna. Under intervjuer med dessa harmoniska vinnartyper utkristalliserades åtta olika faktorer som var och en i hög grad bidrog till deras positiva levnadssätt och lyckade karriärer.

Dessa åtta framgångsfaktorer utgör nu hörnstenarna i min verksamhet. Både som enskild kurs och som en integrerad del i de olika aktiviteterna som jag erbjuder, dels ensam och dels i samarbete med ett antal mycket kompetenta medarbetare.

Min erfarenhet sträcker sig tillbaka till slutet av 70-talet då jag i liten skala startade en egen psykoterapimottagning med psykoanalytisk inriktning fram till dagens datum. Nu har jag helt slutat med att arbeta med psykologiska störningar utan fokuserar på att utveckla framgångsrika offensiva personer och organisationer som vill uppleva kombinationen av framgång och harmoni i ett rikt liv.

Mina formella meriter är att jag är Legitimerad Psykolog, Filosofie Doktor i Tillämpad Psykologi samt av socialstyrelsen godkänd Handledare.

Undertecknad efter att ha trampat ur min comfortzon; solbränd, avslappnad och utmattad efter en ansträngande inspirerande bergspromenad på + 5 000 m