Proportioner

Många av oss lever med en inre längtan efter att ägna oss åt rätt saker i livet. En förutsättning för att lyckas komma dit är att först inse, eller hitta vad det är! De flesta av oss lever enligt klichémodeller. Fråga vem som helst vad som är det viktigaste i hans/hennes liv och du får automatiskt två svar:
1. Barnen/Familjen
2. Huset/Hemmet
Tredje svaret varierar mellan tre olika, nämligen hälsa, pengar eller arbetet. För tio år sedan var det givna svaret arbetet. Numera ser man inte hälsan som något självklart efter alla larmrapporter om dålig kosthållning, bristande motion och miljögifter. Pengar har tidigare varit tabubelagt, men numera har insikten att ”money buys freedom” växt fram som en icke skamlig inlaga i debatten.

Trots ovanstående svar lever man inte som man lär. Vid ett tillfälle satt jag med ett antal elit-ishockeytränare och diskuterade proportionerna. Svaren var genomgående de ovanstående. När vi sedan analyserade hur man använde sin tid visade det sig att ordningen var en helt annan eller t.o.m. att det man ägnade hela sin tankeverksamhet och sitt känslomässiga engagemang inte ens fanns med i svaren.

På mina kurser diskuterar vi fram det verkliga förhållandet i ditt liv och diskuterar hur du skall kunna vända proportionerna rätt, både i tanke och i beteende.

Tillbaka till framgångsfaktorer

Störst, minst, viktigast eller godast?