Positivt tänkande

Detta är fundamentet i ett harmoniskt liv. Hur ser du på saker? Frågar du om en stol är ledig eller upptagen? Tycker du att glaset är halvtomt eller halvfullt? Tror du på solen fast du inte ser den? Detta kan verka trivialt men positiva tankar påverkar immunförsvar och celldelning. Som eskimåerna säger: Gnäll är en smittosam dödlig sjukdom!

Vi tränar på att slappna av till musik och arbetar med positiva styrbilder under kursens gång.

Tillbaka till framgångsfaktorer

Birdieläge!