Perspektiv

Hur ser din livslinje ut? När har du toppar och dalar, och finns det sammanhang i detta som du inte har klart för dig?

Dagens floder av oro är rännilar i morgon. Försök att lära av historien utan att fastna i den! Vi går inte bara genom din historia utan tittar även på nuet och framtiden.

Är du proaktiv i nuet, börjar du från slutet i dina projekt och aktiviteter och definierar en målbild om hur det kommer att bli när du lyckats?

Sätt upp mål, långa och korta för framtiden! Spräng dina gränser, lämna din komfortzon och identifiera hot och möjligheter inför resan mot målet!

Glöm bara inte att besöka "Här och Nu"; Njut av dina sinnen, smaka på morgonkaffet, stjälp det inte i dig samtidigt som du klär på dig, lukta på blommorna och njut av solen. Att alltid ligga före i tankarna för att bli framgångsrik kan få hjärnan att producera en felaktig balans av transmittorsubstanser. Då tappar vi den psykologiska balansen!


Tillbaka till framgångsfaktorer

Krister Johnsson hänger ut! Erfaren bergsguide, alltid på väg mot toppen