Aktiviteter

I nedanstående aktivitetsutbud integrerar vi de åtta framgångsfaktorerna och får en realitetsupplevelse av de teoretiska resonemangen. Här jobbar vi även med praktisk mental träning, och varje aktivitet har sitt eget signum, även om samma lärdomar kan inhämtas från flera av aktiviteterna. Några av effekterna vi uppnår under alla aktiviteter nedan är avstressning och förebyggande av utmattningssyndrom. Alla handlar om naturupplevelser - man har under senare tid inom medicinen insett att naturen har en helande kraft som positivt balanserar överbelastning, stress och bristande koncentration! Det är viktigt att besöka ”Här och Nu” med total uppmärksamhet lite då och då, för att på lång sikt kunna sköta sitt arbete och sina övriga åtaganden.

Golf: Tränar bl.a. fokusering och positivt tänkande
Bergsaktiviteter: Tränar bl.a. fysik, uthållighet, empati och teamarbete
Dykning: Tränar bl.a. energi, stresstolerans, närhet och solidaritet
Heliski: Tränar bl.a. reaktionsförmåga, fysik och mod
Fågelskådning: Tränar bl.a. observationsförmåga, systematik, detaljfokusering, generositet och samarbete
Segling: Tränar bl.a. beslutskraft, ensamhet och samarbete

Har du inga tidigare erfarenheter av ovanstående aktiviteter börjar vi naturligtvis med en nybörjarkurs, som även den konfronterar ovanstående träningsmoment. I samtliga aktiviteter finns professionella instruktörer och handledare.

Klimatanalys

Vi tar temperaturen på ditt företag och lägger sedan konkreta förbättringsförslag vars genomförbarhet vi diskuterar igenom med företagsledningen. För att logga in och delta i analysen, klicka här!

Personbedömningar

Jag utför kvalificerade personbedömningar när ni behöver rekrytera ny personal. Som Legitimerad Psykolog och Ph.D i Tillämpad Psykologi har jag tillgång till de allra flesta test som finns på marknaden. Mitt standardbatteri består av några ”projektiva” test som t.ex DMT (Defense Mechanism Test) vilket mäter olika reaktionsmönster under press. För övrigt använder jag också traditionella självskattningstest som MBTI m.m. Det viktigaste är dock min egen utbildning och erfarenhet, samt att kunden får en klar bild av hur kandidaten kommer att fungera i vardagen, i befattningen, i teamet på arbetsplatsen! Du levererar en befattningsbeskrivning: Vad vill du ha för person! Jag ger dig träffbilden!

Ledningsgrupper

Jag hjälper er att utveckla ledningsgruppen mot högre effektivitet, bättre genomslagskraft och större teamkänsla, samtidigt som de flesta upplever att stressnivån minskar väsentligt. Metoden är synkronisering av viljor, sättandet av tidsramar, visa tydligt när ett beslut är ett beslut, konstaterandet av vilka frågor som är ledningsgruppsfrågor och vilka som inte är det. Konsensus runt värderingsgrunderna, skall t.ex. alla vara aktiva i alla frågor??? Vi tittar vidare på konsekvenserna när ledningsgruppen hamnar i ständiga ”brandsläcknings-situationer” i stället för att jobba med strategiska frågor o.s.v. Jag sitter passiv vid tre möten för att sedan lägga fram konkreta förslag för positiv förändring. Därefter arbetar vi på att genomföra och följa upp dessa förändringar under olika former!

Ledarskapscoaching

Jag handleder och fungerar som stöd åt ledare och chefer på olika nivåer i både företag inom näringslivet som inom offentliga sektorn. Detta gör vi enligt ett överenskommet program. Den vanligaste modellen är att du levererar in frågeställningar du stött på under tiden före vårt möte. Dessa upplevelser och händelser belyser vi tillsammans och diskuterar om det skulle gå att göra på ett annat sätt eller om utfallet blev optimalt!

I detta arbete introducerar jag:
1 Mental träning: Visualisera ett positivt händelseförlopp!
2 Emotionell träning: Mobilisera känslor, våga föreställa dig ett katastrofscenario och jobba fram en handlingsplan för att lösa detta!
3 Viljemässig träning: Agera; ”Do it now, and do it with a smile”!

I ledarskapscoachingen integrerar vi naturligtvis framgångsfaktorerna!

Ring för referenser! Utvecklande erfarenheter utlovas.

Helikopterskidåkning sätter spår i tillvaron!
Utveckla ledningsgruppen några dagar i tät miljö under intensiv teambildningsövning – lär er segla! Medelhavet eller Nordsjön?