Kommunikation

Kan du kommunicera? Tom Lehrer, den amerikanske sångaren och fysikläraren sade en gång: If you can’t communicate – shut up!”

Under kursen lär vi oss tränga in i motpartens mentala schema via hans känslor och kroppsspråk för att kunna adressera honom/henne mera adekvat. Människors mentala schema, eller ”bubbla”, innehåller minnen, önskningar, tankar, känslor, behov m.m. Det är vår inre referensram och värderingsgrund som styr vårt handlande och våra relationer!

Här använder vi ett sofistikerat testmaterial med praktiska övningar som belyser vårt sätt att interagera med andra människor på ett utmärkt sätt.

Tillbaka till framgångsfaktorer

Voj voj, har du sett att priset på bananer har gått upp igen!