Flexibilitet

Människor har mer eller mindre förmåga att förändras när den omgivande verkligheten gör det. Det handlar om politiska, strukturella, ekonomiska, tekniska/innovativa eller relationsmässiga förändringar. Dessa förändringar är oftast en mental trestegsprocess:

1. Information
2. Accept
3. Förändring

Tänk på hur det är med t.ex. rökningen – alla har informationen om tobakens skadeverkningar, ändå fortsätter vissa att röka. Man accepterar inte informationen, då förnekandet och suget är starkare.

Kurserna innehåller förändringsövningar för denna faktor.

Tillbaka till framgångsfaktorer

Idag grön, imorgon blå?