Balans

Redan de gamla grekerna ansåg att psyket hade tre dimensioner som måste vara i balans för att vi skall befinna oss i ett harmoniskt tillstånd, nämligen

  • Hjärna (kunskap, analys, logik, rationalitet, konsekvens)
  • Hjärta (känslor, relationer, prioriteringar, värme, närhet, inspiration)
  • Vilja (driv, entreprenörskap, styrning, transpiration, kraft i kommunikationen)

Finns inte denna balans riskerar vi att drabbas av framgångsförgiftning, överbelastning, tvivel, utanförskap och eventuellt kroppsliga åkommor som sömnstörningar, hjärtklappning, huvudvärk och koncentrationssvårigheter!

På kursen kommer du att få veta vad du utstrålar och vad du eventuellt behöver jobba på för att optimera din livsharmoni.

I psyket finns dessutom en reglerande instans som skyddar oss när vår mentala balans är hotad, de s.k. ”försvarsmekanismerna”. Vi kan under kursen testa fram dessa med ett sinnrikt svenskt testverktyg som bl.a. används i urvalet av stridspiloter.

Tillbaka till framgångsfaktorer

Kan du stå på ett ben och blunda i 30 sekunder?