Vinnarskalle och harmoni

Balansen mellan en vinnarattityd och inre harmoni är viktig! Våra aktiviteter syftar till att utveckla ditt ledarskap i harmonisk riktning, skapa en bättre arbetsmiljö samt förebygga stressreaktioner och beteenden som kan skada din psykiska och somatiska balans.

Hammarhaj (Sphyrna zygaena). Uråldrig social vinnarskalle! Freddie Pettersson (Homo Hockiens). Ung vinnarskalle, coming man, som motståndarna oftast ser honom!

Aktiviteter

Vi erbjuder ett brett aktivitetsutbud: Med hjälp av mental träning och praktiska övningar på teman runt framgångsfaktorer, arbetar vi på att uppnå balans och harmoni i det dagliga livet!

Läs mer om våra aktiviteter

Vithövdad örn (Hailaeetus leucocephalus). Medelålders hungrig vinnarskalle!

Arbetsklimatanalys

Vi tar temperaturen på ditt företag och lägger sedan konkreta förbättringsförslag vars genomförbarhet vi diskuterar igenom med företagsledningen. Analysen genomförs via webben.

Till analysen